7220

Bůh chce, abys k Němu přišel
kdykoliv chceš,
protože tvé četné návštěvy
jsou jediným způsobem,
jak vytvořit jednotu
tvého srdce s Ním.