810

Nemodli se k Bohu,
aby tě vzal z tohoto světa.
Modli se k Bohu,
aby tady na zemi změnil tvou povahu.
To, co potřebuješ,
je transformace, a ne útěk.