811

Největší tragédií je můj vlastní život.
Ačkoliv jsem Boží vybraný syn,
vědomě neposlouchám
Boží Hlas.