813

Ó světe,
musím ti říct toto:
mému srdci nikdy
nedojde aspirace,
mé mysli nikdy
nedojde inspirace
a mému životu nikdy
nedojde zasvěcení.