815

Naděje mě nikdy nepodvede.
Naděje je božský nástroj,
jenž aspiruje, aby dosáhl a projevil
krásu manifestace Boha.