816

Přeji si být jedním z mála,
velmi mála,
kdo upřímně cítí,
že Bůh je odpovědný za můj úspěch
a já jsem odpovědný za Něj.