9104

Jestliže jsi milovník Boha,
tak to znamená,
že tě Bůh pokřtil
ve svém Moři Uspokojení.