9106

Nečistota napadla jeho mysl
nechráněnou,
ale čistota jeho srdce
přišla jeho mysl zachránit.