9107

Můj Pane Nejvyšší,
kde jsou Tvé vybrané nástroje?
„Běda, Mé vybrané nástroje
si užívají spánku nevědomosti
místo toho, aby plnily
svůj slíbený úkol.“