9108

Nebudeš-li si chránit
květinu čistoty svého srdce,
nikdo, ani tví nejbližší,
tě ve tvém životě aspirace
nebudou schopni zachránit.