9109

Pomalu a neustále
musíš ztišovat svou mysl,
aby se v ní mohla uhnízdit
holubička míru.