9110

Slzy vděčnosti mého srdce
jsou jediné drahokamy,
kterých si můj Pán Nejvyšší
nesmírně váží.