9138

Ve vnitřním světě
jsi nucen vždy zvítězit,
nedovolíš-li své mysli
analyzovat vnější svět.