9139

Když jsi rozhněvaný na Boha,
tvá duše, se svou přísností,
a tvůj Pán, se svým Soucitem,
si domluví schůzku pro rozhovor.