9158

Musíš-li jít
ve svém životě aspirace pomalu,
běž pomalu.
Ale nechci vidět
tvůj život aspirace
na pokraji vyhasnutí