9160

Život samotný je vždy příležitostí.
Jsi-li ve zvířecím životě,
máš příležitost stát se člověkem.
Jsi-li v lidském životě,
máš příležitost stát se božským,
plus dokonalým.