9165

Ten, kdo se může oduševněle usmát na Boha,
může určitě rychle plout
po řece pokroku života.