9168

Vyhraď si tři zvláštní minuty denně.
První minutu použij
k realizaci Boha.
Druhou minutu k projevení Boha.
Třetí minutu použij k tomu, aby ses stal
bezesnou Blažeností Uspokojení Boha.