9169

Když se podezřívající mysl
a dynamické vitálno
začnou přetahovat,
srdce se postaví vždy
na stranu vitálna.