Jsou fakíři v Indii, kteří mají tyto síly, oddáni dobrým principům jógy, nebo je používají komerčně?

Sri Chinmoy: Skutečně mnoho se jich odchýlilo ze stezky pravdy. Pro ty, kteří tak učinili, je jejich psychická síla právě jako černá magie. Neslouží žádnému duchovnímu účelu. Když je někdo nemocný a Bůh vám řekne, že chce, abyste tuto osobu vyléčil, nebo je-li někdo v bezprostředním nebezpečí a Bůh chce tuto osobu zachránit, potom byste měl použít své psychické síly. Psychická síla by však měla být použita pouze tehdy, pokud je to požadováno a schváleno Bohem. Většina lidí, kteří tyto síly používají v Indii i na jiných místech, je nepoužívá podle Vůle Boží. Jen uspokojují svoji vlastní pýchu, ješitnost a ego. Jdou proti Zákonu Boha. Dělají strašnou chybu a jejich trest bude v příštím životě velmi vážný.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »