Jsou psychické síly ku prospěchu, nebo jsou překážkou v cestě k seberealizaci?

Sri Chinmoy: Psychická síla nám v žádném případě k realizaci Boha nepomůže. Psychická síla však může být použita, měla by být a musí být použita, pokud je to Vůle Boží, poté, co nám Bůh dal seberealizaci. Jeden z velkých indických duchovních Mistrů, Šrí Rámakrišna, říkal, že nabytí psychické síly je zničením možnosti seberealizace. Řekl by, že dosáhnete své psychické síly, ale Bůh vám bude odepřen.

Kdo je vlastníkem všech sil? Bůh. Když se stanete jedním s vlastníkem, všechna Jeho vlastnictví se stanou vašimi. Pokud však budeme volat po vlastnictví bez zájmu o Vlastníka, bude nám dosažení překážkou na naší cestě ke konečnému Cíli. Je to skutečným požehnáním nemít psychické síly před hlavní realizací. Pokud je získáme příliš brzy, budeme po celou dobu ve světě předvádění, světě zázraků, světě magie, a ne ve světě aspirace, oddanosti a realizace.

Nejvýznamnější Rámakrišnův žák, Svámí Vivékánanda, původním jménem Naren, byl jednou otázán svým Mistrem: „Po mnoho let jsem vedl sebekázeň; teď na mě pohleď — mám všechny vysoké siddhi. Chtěl bys je ode mě? Nemusíš meditovat, protože jsem to udělal za tebe. Dám ti všechny své síly.“ Narenovou bezprostřední odpovědí bylo: „Pomohou mi k seberealizaci?“ Mistr odpověděl: „Můj drahý Narene, ne. Nepomohou. Pro seberealizaci se s psychickými silami nepočítá. Pokud ale chceš, můžeš je použít až po seberealizaci. A když tyto psychické síly máš, budou k tobě přirozeně proudit lidé, a ty budeš schopen lépe sloužit Bohu v lidstvu.“ Žák řekl: „Ne, děkuji ti. Nech mne nejprve realizovat Boha. Potom budu pomýšlet o získání těchto sil.“ Rámakrišna potom, před svými ostatními žáky požehnal svému nejdražšímu žáku nanejvýš důkladně a řekl: „Věděl jsem to. Jsi to ty, kdo může projít mojí zkouškou. Kdybych stejnou otázku položil komukoliv jinému, jako chamtivá osoba by řekla: ‚Ano, ano, prosím, dej mi síly. Je to od tebe tak laskavé.‘ Věděl jsem však, že tvoje srdce je naprosto čisté. Chceš Boha, Boha samotného.“