Řekl bych, že rozvíjím psychické síly. Měl bych pokračovat v navštěvování duchovních center v tomto stadiu?

Sri Chinmoy: Chci vám upřímně říci, že ve vašem případě by nebylo moudré právě teď rozvíjet tyto psychické schopnosti. Proč? Protože ve vašich očích vidím, že jste velmi upřímný. Neměl byste být těmito silami uspokojen. Vaše duše chce jít dál, dále a nejdále. Jsou lidé, kteří nemají aspiraci jít k Nejvyššímu, Konečnému. Některým lidem mohu doporučit, aby rozvíjeli své psychické schopnosti. Ale ve vašem případě, kdybyste tyto schopnosti rozvíjel, vám budou stát v cestě a nebudete schopen jít dále a dosáhnout ve svém životě Konečného. Nyní jste to vy, kdo se má rozhodnout: zda se spokojíte s kouskem ovoce, nebo zda chcete počkat na nekonečnou Pravdu, nekonečný Poklad Všemocného.

  Pokud jste vybaven některými psychickými schopnostmi, jen se je pokusíte využít a budete jimi okouzlen. Velmi často je člověk, který získá psychické schopnosti, psychickou sílu, uspokojen a potom se ji pokouší aplikovat na toho a na tam toho, ve vhodnou i nevhodnou dobu. Je jako dítě, které má nějakou úchvatnou hračku a po celou dobu si s ní hraje. Zanedbá své studium a zůstane hloupé. Pokud je však dítě upřímné nebo dychtivé a docení své studium, přestane si hrát a začne studovat, protože ví, že se studiem stane moudrým.

  Dalším nebezpečím pro tyto psychické schopnosti spočívá v tom, že jsou velmi často polekány duchy. Ti, kteří si rozvíjejí psychické schopnosti, nemusejí být duchovně nebo okultně silní. Psychické schopnosti přijdou z psychického světa. Jsou velmi jemné, nebo řekněme citlivé. Velmi často jsou polekány okultními silami, které jsou někdy velmi prudké, dynamické, arogantní a ničivé. Lační a neuspokojení duchové se budou pokoušet vstoupit do psychických schopností aspirujícího a odeberou mu všechnu jeho aspiraci, kterou měl předtím, než udělal v duchovním životě přestávku, aby rozvíjel své psychické síly. Pokud však dotyčný dělá opravdový duchovní pokrok, vnitřní pokrok, bez zabývání se psychickými schopnostmi, bude mít nepochybně všechny tyto schopnosti na konci své cesty, poté, co realizuje Boha.

  Nikdy neztratíte, pokud nebudete přikládat pozornost těmto psychickým schopnostem, protože ve vás budou rozvíjeny automaticky, během vaší hluboké meditace, když jsou všechna vaše centra otevřena. Pro dosažení takové meditace byste měl jít k Mistrovi, který realizoval Boha, který vám může učit osobně a který vás může také ochránit před útokem špatných sil.

  Budu k vám upřímný. Právě teď jste již trvale napadán čtyřmi silami. Buďte na ně, prosím, velice ostražitý. Tyto čtyři síly se již potulují kolem vás. Nejsou dobré; jsou to nebožské síly. Na jedné straně jsou vaše schopnosti otevřeny, nebo skoro otevřeny; na druhé straně jsou tam síly, negativní síly, které se vás pokoušejí zničit. A tak, prosím, jděte hluboko do nitra. Vnitřně volejte po Boží ochraně a po Božím osvícení a tyto čtyři síly vás opustí. Jsou nuceny vás opustit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »