Můžete prosím vysvětlit, co je to psychická síla a v čem se liší od duchovní síly?

Sri Chinmoy: Psychická síla je obvykle silou, kterou má dítě na podkladě své úplné a trvalé jednoty se svými rodiči. Považuje vnitřní vlastnictví svých rodičů za své zcela vlastní. Netřeba říkat, že tento požadavek je opodstatněný. A tak rodiče také získají nesmírnou radost, když vidí a pozorují, že jejich dítě je ve svém odhalení a projevení na nich celkově závislé. Psychické síly nejsou nepřemožitelné. Mohou být a často jsou napadány nebožskými silami. Nejvyšší se však vždy staví na stranu psychických bytostí, které ztělesňují psychickou sílu a psychické bytosti zachrání.

Psychická bytost se svou psychickou silou samozřejmě nakonec může vyrůst v nejmocnější a nanejvýš naplňující bytost. Protože se psychická bytost vyvíjí, je vzrůst psychické síly nejen možný, ale také nevyhnutelný. Projevení psychické síly je u poctivých pokročilých hledajících subtilním, jemným, citlivým projevením božského. S psychickou silou může člověk provádět zázraky. S touto silou získá schopnost ztotožnit se sám se sebou, a tím poznat současnost, minulost i budoucnost ostatních stejně dobře jako svoji. Psychická síla má nesmírnou krásu, ačkoliv je projevením božské síly, jako krása květiny nebo krása měsíce. Tato psychická krása je sama o sobě skutečnou silou.

Přibližně řečeno, je psychická síla silou dítěte, ačkoliv se tato síla může stát bezmeznou, prostřednictvím své nejdůvěrnější jednoty se Zdrojem. Duchovní síla je silou dospělého, ačkoli ji nemusí po celou dobu využívat moudře. Okultní síla je silou neklidného, dynamického mládí. Duchovní síla je silou mírného a klidného moře. Okultní síla je silou nenadálé, mocné vlny. Duchovní síla obvykle není tak hbitá jako okultní síla. Okultní síla však velice často boří, než staví. Duchovní síla přikládá vždy důležitost, pozvolné, vytrvalé, spolehlivé a přesvědčivé stavbě Paláce Pravdy.

Cokoliv duchovní síla udělá, je důkladné, pevné a trvalé. Duchovní síla má důvěru z nitra a ujištění Shora. Pro úplné projevení Božskosti na Zemi musí všechny psychické síly a všechny okultní síly následovat vedení duchovní síly pro dosažení absolutně Nejvyššího.