Nedávno jsem v novinách a časopisech četl o proroctvích, že část světa zanikne, nebo se potopí do oceánu. Je na tom nějaká pravda?

Sri Chinmoy: Svět je plný představivosti. Bůh k nám byl velice laskavý; dal nám představivost v bezmezné míře. Ani Kalifornie, ani Puerto Rico, ani žádná jiná část světa nezanikne. Je to prostě absurdní a nemožné, dokonce i když to prohlásili astrologové. Tato zvěst však vytvořila velkou senzaci. Pokud jde o části země potápějící se do moře, tento druh změny zemského povrchu je vždy možný, nemůže však být předpovězen jakkoliv pečlivým astrologem, protože zde vždy pracují síly, které nemůže vyhodnotit. Ale proč máme myslet na to, zda konkrétní místa vydrží či nikoliv? Mysleme na naši vlastní realizaci. Naším Cílem je realizace Boha. Pokládáním otázky, zda to či ono místo bude existovat, nám v dosažení našeho Cíle nepomůže. Můžeme-li setrvat v Božím Vědomí, jsme nesmrtelní, ale pokud zůstaneme v pozemském vědomí, nebudeme nesmrtelní. Je to zbožštělé vědomí, které nás učiní nesmrtelnými, a ne místo, kde žijeme.