Peter Hirkos, který je nyní znám po celém světě, byl obyčejným člověkem předtím, než blízko svého domu spadl ze žebříku a udeřil se do hlavy. Když nabyl vědomí, byl schopen hledět do budoucnosti a říci co se stane. Pomáhal policii nacházet nezvěstné a všelijaké věci. Co myslíte, přihodilo se to tím, že spadl a udeřil se do hlavy?

Sri Chinmoy: Měli bychom vědět něco o jeho minulosti. V tomto životě byl obyčejným člověkem, ale ve své minulé inkarnaci již pravděpodobně měl tuto sílu rozvinutou. V dané hodině tento muž dostal šok a okamžitě si oživil svůj starý život a sílu, kterou měl ve své minulé inkarnaci.

Mnohokrát, mnohokrát se to přihodilo těm nejobyčejnějším lidem: sluhům a obyčejným dělníkům. Když jsou napadeni vážnou nemocí, získají všechny duchovní síly; všechny jejich minulé síly jsou oživeny. Nemoc je jako poslední úder. Nazýváme to úderem vnitřního pročištění. Tento úder slouží jako vnitřní pročištění jejich bytosti, jejich života. Není to náhodný úder; je to jen příležitost využitá těmito silami k tomu, aby vyšly do popředí.