Proč je pro duši, která před mnoha lety opustila tělo, potřeba požadovat materiální věci, v tomto případě lebku? (Otázka se vztahuje k příběhu o duchu, který třepal postelí někoho, kdo si vzal ze hřbitova starou lebku).

Sri Chinmoy: Obyčejné duše jsou zlomyslné a pomstychtivé. Pokud se někomu nemohou pomstít, zatímco jsou na Zemi, chtějí tak učinit z jiného světa. Jsou nespokojení a je pro ně nepodstatné, zda to dělají příteli nebo nepříteli. Mstí se, protože cítí, že něco získávají. Získávají z toho požitek a jsou nemilosrdní. Znám mnoho případů podobných příběhů, který jste vyprávěl. Tyto duše požadují jen drobné věci, například dolar, a pokud jej nedostanou, co udělají? Vstoupí do vašich subtilních nervů a zpřevrací celý váš systém. Znám mladíka, kterému zemřel přítel. Tento mladík dlužil zesnulému příteli ekvivalent desetníku v indické měně. Po sedm nocí se jeho přítel vracel, říkajíc: „Dej mi mé peníze.“ Mladík řekl: „Jsem připraven vrátit ti je, ale jak si je vezmeš?“ Přítel řekl: „Ne, dej mi, dej mi mé peníze.“ Koncem týdne bylo mladíkovo zdraví otřeseno a byl po dva měsíce upoután na lůžko.

Pokud máte sluhu — například služku, a ona zemře, a bude se chtít pomstít, může po několik měsíců nebo let zůstat ve vitálním světě. Odtud může její duch vytvořit mnoho problémů. Ale konečně, všechno je omezené; nemůže vás trápit navždy.

Nemáte tušení, jak trpěla jedna žena, když její manžel spáchal sebevraždu. Dvě nebo tři hodiny po svatbě dostal ‚skvělý‘ nápad — zabít se. Trpěla pět, šest, sedm let, možná i déle. Každý den byla napadána, zastrašována, lekána a trápena mnoha způsoby. Byl jsem v té době v Indii a neznal jsem ji, ale můj přítel mne požádal, abych jí pomohl. Použil jsem svou sílu, a tak ji po mnoha letech trápení duch nakonec opustil.

Myslíme si, že jakmile duše opustí tělo, že se stane štědrou, čistou a odpouštějící; to ale není pravda. Kdyby tom mu tak bylo, vždy bychom smrt vítali. Smrti bychom řekli: „Ve chvíli, kdy mne přijmeš, budu oproštěn od veškeré spoutanosti.“ Ale není tomu tak. Úroveň, které dosáhneme v tomto životě je odrazovým můstkem. V naší příští inkarnaci musíme začít naším současným dosažením. Pokud jsme v této inkarnaci rozvíjeli odpuštění, lásku a oběť, potom na základě našeho odpuštění, lásky a oběti půjdeme v naší příští inkarnaci o krok vpřed.

Lidé, kteří se pokoušejí pomstít svým přátelům nebo příbuzným poté, co jejich duše opustila tělo, dělají skutečně velkou chybu. Překážejí své budoucí inkarnaci, protože neopouštějí vitální svět. Zůstávají ve vitálním světě a vstupují do hrubého fyzického světa zastrašovat, vyhrožovat nebo předávat nějaké zprávy. Pokud by namísto toho zkoušeli vstoupit do mentálního světa nebo úrovně intuice nebo vyšší mysli, nadmysli nebo oblasti duší, potom by udělali skutečný pokrok.

Když si muž, na kterého jste poukázal ve své otázce, přinesl domů lebku, uvedl se tím do kontaktu s vitálními silami. Přivolal si tím potíže. Když mě bylo devět nebo deset let, dostal jsem se na místo, kde jsem uviděl lebku. Na lebce jsem uviděl několik slov napsaných v sanskrtu. Později, když jsem se vracel domů, jsem vnitřně poznal, že v těchto několika slovech byl zaznamenán dlouhý dopis, ve kterém zesnulý sděloval, jak k němu byla manželka a dítě krutí a nespravedliví. Kdybych si lebku přinesl domů, měl bych stejný osud jako muž, o kterém jste se zmiňoval ve své otázce. Dokonce ačkoliv jsem nebyl se zesnulým nijak spojen, byl bych jím obtěžován jen proto, že jsem projevil zájem o lebku.