Co se ale stane s těmito dušemi? Nejsou volné, protože jsou stále ještě nějak připoutané k jejich dřívějším životům.

Sri Chinmoy: Pokud chce duchovní postava prokázat soucit, potom je může osvobodit, uvolnit z vitální úrovně. Těmto duším řekne, že jsou příčinou neštěstí nejen pro jejich příbuzné a přátele, ale také sami sobě. Řekne jim, že pokud budou takto pokračovat, potom před sebou nebudou mít žádnou budoucnost, žádné světlo. Pokud však Mistr nepomůže, tyto duše často zůstanou v tomto politováníhodném stavu po mnoho, mnoho let.