Co se ale stane s těmito dušemi? Nejsou volné, protože jsou stále ještě nějak připoutané k jejich dřívějším životům.

Sri Chinmoy: Pokud chce duchovní postava prokázat soucit, potom je může osvobodit, uvolnit z vitální úrovně. Těmto duším řekne, že jsou příčinou neštěstí nejen pro jejich příbuzné a přátele, ale také sami sobě. Řekne jim, že pokud budou takto pokračovat, potom před sebou nebudou mít žádnou budoucnost, žádné světlo. Pokud však Mistr nepomůže, tyto duše často zůstanou v tomto politováníhodném stavu po mnoho, mnoho let.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »