Jak se dostanou ven z tohoto stavu?

Sri Chinmoy: Ven vyjdou tehdy, když si uvědomí, že jsou také vyšší světy, které mohou mít. Také ve vitálním světě musí jedinec aspirovat jít za, jít výše. Pokud aspiraci nemá, potom stojí namístě. Dokonce i v tomto světě, pokud člověk nemá aspiraci, neudělá během svého života vůbec žádný pokrok. Přijde a zůstane tou nejobyčejnější lidskou bytostí možná po mnoho životů. Jsou lidé, kteří jednají jako zvířata. Proč? Protože nemají snahu jít za své animální vědomí.