Část IV: Média a neviditelný svět

Co kontaktují duchovní média, když předávají poselství? S kým nebo s čím mluví?

Sri Chinmoy: Pokoušejí se mluvit s duší samotnou. Pokud chci vidět něčího bratra, otce, matku, kteří zemřeli, mohu je vidět a mohu mluvit s duší. Když realizujete Boha, můžete také takto mluvit s vašimi rodiči, když nejsou na Zemi. Pokud jsou stále ještě v Nebi nebo v jiném vyšším světě, je velice snadné mluvit s duší. Pokud si vezmou novou lidskou inkarnaci, stává se to trochu obtížným, ale stále ještě můžete s duší mluvit.

Duše má svoji vlastní řeč. Tak jako mluvíme přímo s lidskou bytostí, stejně můžeme mluvit s duší. Obyčejný člověk, který nerealizoval Boha, může také mluvit s duší, pokud má nějaké spojení nebo kontrolu nad duchem ve vitální úrovni. Nicméně informace přijatá prostřednictvím duchů je často nesprávná a nedokonalá. Jestliže něčí otec nebo matka zemřeli a chtějí se obtěžovat s pomocí synu nebo dceři, může duch zesnulého, nehledě na to, kde je, přijít a předat poselství. Tito duchové se na ně mohou kdykoliv koncentrovat, myslet na ně a dát jim poselství. Je dokonce většina obyčejných lidí, kteří se nemodlí ani sekundu, a přesto dostávají poselství od příbuzných ze světa duší. Nicméně tento postup není nikterak bezpečný nebo jistý. Lidé, kteří takto přijímají poselství, jsou vždy vydáni na milost a nemilost vrtochům jejich drahých zesnulých.