Jak se člověk může spojit s drahým v jiném světě?

Sri Chinmoy: Existuje několik způsobů, jak se spojit s drahým, který není v tomto světě. Nejsnadnějším způsobem, o kterém po celou dobu slyšíte, je zajít k médiu. Médium vám poví o vašich příbuzných, kteří jsou v Nebi, mnoho příběhů. Naneštěstí velmi často tyto příběhy nemají co do činění se skutečností. Média jen vzácně přinášejí od duše skutečné vnitřní poselství. Měli byste vědět, že pokud dotyčný opustil tělo před několika dny, měsíci, rokem nebo dvěma, že je zde možnost, že duše stále ještě je ve vitálním světě. Tehdy je pro médium snadnější přinést dolů opravdové poselství. Když však duše vstoupí do mentálního světa, intuitivního světa, psychického světa a vlastního světa náležející duším, který je nekonečně výše než vitální svět, tehdy jsou všechna poselství, která získáte od média nepravdivá.

Dalším způsobem je zajít ke skutečnému duchovnímu Mistru. Když zajdu za majitelem velkého obchodu a požádám jej, aby něco udělal, je-li se mnou spokojen, okamžitě mi prokáže laskavost. Pokud však zajdu k poslíčkovi nebo obyčejnému úředníkovi, poznám, že jeho schopnost je velmi, velmi omezená. A v duchovním světě, když někdo zajde ke skutečnému Mistru, shledá, že jeho schopnost je neomezená. Je jako majitel obchodu. Ví co má, ví kde to je, a může dát komukoliv cokoliv chce. Médium je však právě jako úředník nebo poslíček. Má velmi omezenou sílu na to, dát vám, co chcete. Když duchovní Mistr bere nebo předává poselství, vstoupí do duše člověka, který jej žádá o tuto laskavost, protože duše dotyčného bude vědět, kde se duše jeho příbuzného právě nachází. Kam odešla duše jeho příbuzného neví ani jeho mysl, ani jeho srdce, ani jeho vitálno, ani jeho tělo. Ale duše to ví. Nicméně duchovní Mistři obvykle neradi přinášejí taková poselství, protože cítí, že je to jen zvědavost.

Pokud člověk upřímně volá, spíše než je zvědavý, potom nemusí k nikomu chodit, chce-li poslat poselství zesnulému příteli nebo příbuznému. Jeho upřímná modlitba je nekonečně bezpečnější a jistější než přijetí někoho jiného za posla. Pokud své poselství nabídne Bohu svým srdcem modlitby a srdcem meditace, Bůh potom může snadno vyřídit jeho poselství tomu, komu je míněno. Srdce, které se chce modlit, se okamžitě stane jedním s Božím Soucitem. Srdce, které chce meditovat, se okamžitě stane jedním s Božím Světlem. Spojíme-li se s Božím Soucitem a Božím Světlem, potom zcela určitě naše modlitba, naše meditace, dospěje ke správné osobě.

A jak nyní poznáme, zda dotyčný naše poselství přijal nebo ne? Musíme věřit. Jdeme k médiu, protože věříme médiu. Jdeme k duchovnímu Mistru, protože mu věříme. Proč bychom také neměli věřit své vlastní modlitbě? Jestliže médiu nevěříme, nebudeme poselství věřit, i když je správné. Pokud nevěříme Mistrovi, řekneme si, že je to všechno mentální halucinace, dokonce i když dělá všechno právě před námi. Věříme-li své vlastní modlitbě, potom má naše modlitba schopnost stát se čistým dítětem, které s láskou pro něco běží ke svému Otci. Ve chvíli, kdy Otec uvidí, že k němu dítě běží s takovou láskou a vírou, dá mu Otec okamžitě všechno.

Pokud se nemůžete modlit nebo meditovat, pokud se nezajímáte o duchovního Mistra a nemáte ani trochu víry v médium, potom existuje praktický způsob, jak poslat poselství našim zesnulým. Měli bychom si napsat asi sedm příhod z našeho života, které mají co do činění se zesnulým. Příhody by měly být co nejoduševnělejší a nejdůvěrnější, cokoliv, co stále ještě žije v našem srdci. Když máme sedm příhod, které jsou nanejvýš důvěrné a oduševnělé, musíme je položit před sebe jednu po druhé. Potom musíme vzít každou příhodu a vstoupit do ní naším současným životem a současným zájmem.

Každá příhoda je jako drobný bod. Když vstoupíme do tohoto bodu naším současným dechem života, uvidíme, že se z bodu stává velký kruh. Intenzita, schopnost našeho dechu života jej zvětšují. Poté životní dech této skutečnosti vstoupí do univerzální skutečnosti a stane se jedním s univerzální skutečností. Když jasně poznáme, že je to univerzální skutečnost, objeví se před námi podoba osoby v její subtilní fyzické formě.

Pokud jste obyčejnými lidmi, nebudete schopni dotknout se tohoto subtilního fyzického. Pokud jste duchovní, potom bude subtilní fyzické hmatatelné, pevné. Zde musíme být velmi praktičtí. Musíme mít důvěru ve svět, který je před námi. Když se díváme do univerzální skutečnosti a vidíme podobu osoby, tehdy budeme schopni nabídnout své poselství. Musíme však cítit, že tyto důvěrné chvilky, jsou pouhými chvilkami, které existují pouze mezi námi a naším milovaným. Pokud jakékoliv vyrušení nebo činnost, která nás netěší, vstoupí do našeho pocitu k této osobě, potom spojení zanikne. Musíme mít pocit, že bychom byli ochotni dát náš život této osobě a že také ona je ochotna dát svůj život nám. Když můžeme cítit, že každý je připraven dát život tomu druhému, tehdy se můžeme vědomě stát jedním s životem této osoby, a můžeme snadno dát nebo přijmout poselství.