Nemohou se tedy stát Bohem, dosáhnout Boha?

Sri Chinmoy: Ne, nemohou. V jejich světě jsou prostě připoutáni k jednomu bodu. Pokud se chtějí vyvíjet, musejí přijít do lidského těla a přijmout lidský život jako my, s jeho spoutaností, utrpením, utlačováním a ponížením.