A tak jsme vyvinutější než oni?

Sri Chinmoy: Ano, ve smyslu naší snahy o realizaci Boha jsme vyvinutější. Oni jsou však současně ve světě radosti a nádherné blaženosti, který my nemáme. Naše radost je velmi omezená. Často to, co nazýváme radostí je skutečně jen požitek. Faktem je, že jsou šťastnější; štěstí však není realizace Boha.

Jsou někteří kosmičtí bohové, kteří se ze žárlivosti pokoušejí zabránit lidským bytostem jít za jejich vlastní dosažení a dospět k seberealizaci, protože lidské bytosti mohou mít plnou realizaci, zatímco kosmičtí bohové mají jen omezené vědomí. Většina duchovních postav, které dosáhly seberealizace, hovoří o tom, že na počátku jim kosmičtí bohové v jejich pokroku pomáhali. Když se však pokusily jít za omezenou sféru kosmických božstev, setkaly se s mocným odporem těchto bohů. Pokud je však aspirující, velmi, velmi silný, je-li velmi, velmi mocný, potom sestoupí Boží Milost a aspirující bude schopen jít za menší bohy. Nesmíme přikládat důležitost kosmickým bohům nebo andělům, jak je nazýváme na Západě. Ne, musíme jít za ně, za ně. Nejsou lidskými bytostmi; jejich životní proces je jiný než náš.

Tito bohové jsou někdy aspirujícím prokleti, a jsou-li prokleti, musejí si vzít lidskou inkarnaci. Hněv je v člověku stejně jako v bozích. Když se bohové na aspirujícího nahněvají, proklejí jeho rodinu. Tehdy, je-li aspirující skutečně silný, kletbu doslova odmítne. Tento bůh potom musí přijít do lidského světa a musí podstoupit utrpení. Tyto věci se skutečně dějí, dokonce i ve vysokých světech kosmických bohů.