A tak jsme vyvinutější než oni?

Sri Chinmoy: Ano, ve smyslu naší snahy o realizaci Boha jsme vyvinutější. Oni jsou však současně ve světě radosti a nádherné blaženosti, který my nemáme. Naše radost je velmi omezená. Často to, co nazýváme radostí je skutečně jen požitek. Faktem je, že jsou šťastnější; štěstí však není realizace Boha.

  Jsou někteří kosmičtí bohové, kteří se ze žárlivosti pokoušejí zabránit lidským bytostem jít za jejich vlastní dosažení a dospět k seberealizaci, protože lidské bytosti mohou mít plnou realizaci, zatímco kosmičtí bohové mají jen omezené vědomí. Většina duchovních postav, které dosáhly seberealizace, hovoří o tom, že na počátku jim kosmičtí bohové v jejich pokroku pomáhali. Když se však pokusily jít za omezenou sféru kosmických božstev, setkaly se s mocným odporem těchto bohů. Pokud je však aspirující, velmi, velmi silný, je-li velmi, velmi mocný, potom sestoupí Boží Milost a aspirující bude schopen jít za menší bohy. Nesmíme přikládat důležitost kosmickým bohům nebo andělům, jak je nazýváme na Západě. Ne, musíme jít za ně, za ně. Nejsou lidskými bytostmi; jejich životní proces je jiný než náš.

 Tito bohové jsou někdy aspirujícím prokleti, a jsou-li prokleti, musejí si vzít lidskou inkarnaci. Hněv je v člověku stejně jako v bozích. Když se bohové na aspirujícího nahněvají, proklejí jeho rodinu. Tehdy, je-li aspirující skutečně silný, kletbu doslova odmítne. Tento bůh potom musí přijít do lidského světa a musí podstoupit utrpení. Tyto věci se skutečně dějí, dokonce i ve vysokých světech kosmických bohů.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »