Objeví kdy věda duši?

Sri Chinmoy: Věda nikdy, nikdy duši neobjeví. Je to nemožné, protože duše přichází z oblasti daleko za sférou vědy. Duše může být realizována jen na základě lidského ztotožnění se nebo jednoty s Absolutnem.

Tato jednota představuje úroveň vědomí. Věda se však nezabývá úrovněmi vědomí; zabývá se jen fakty, které získá z fyzického světa. Vědomí je něčím, co věda nedosáhne a nemůže dosáhnout.

Věda může zkoumat určité duchovní fenomény. Někteří jogíni zastaví svůj dech a zůstanou pohřbeni pod zemí po několik hodin a dní bez pracujícího srdce. Někdo může vědomě zastavit dýchání a funkci srdce, ale věda tomu nemůže uvěřit. Věda namítne: „Jak může žít bez tepu srdce?“ Věda může objevit mnoho věcí, mnoho zázraků, nemůže však jít za dosah smyslů. Za dosahem smyslů jsou úrovně vědomí, kde lze spatřit duši hrající si, pohybující se, tančící a dělající mnoho jiných věcí. Jestliže duchovní člověk chce, může snadno spatřit duši kohokoliv.

Existuje mnoho věcí, které nejsou na vnější úrovni viditelné, a přece jsou naprosto skutečné. Jestliže jsem viděl vaši duši nebo vaši psychickou bytost, jak to může věda popřít? Vědu uctíváme, protože objevila mnoho, mnoho věcí. Nemůžeme však popřít věci, které objevili duchovní osoby a dali je poznat ostatním.