Myslíte si, že Bůh pomůže lékařům, kteří transplantují srdce z mrtvých lidí nemocným? Myslíte si, že se to bude v budoucnu provádět?

Sri Chinmoy: Chci říci, že Bůh pomáhá každému na Zemi. Proč jen prostřednictvím transplantací? Bůh nám pomáhá, když jsme nevědomí; Bůh nám pomáhá, když jsme moudří. Když něco uděláme nesprávně, nebo vidíme, že ostatní nejednají správně, můžete říci, že nám v té době Bůh nepomáhá. Ale dokonce i tehdy je ochrana. Nebudeme potrestáni všichni najednou.

Svět se soustavně vyvíjí. Lékař se nyní pokouší přemoci smrt. Vědec se pokouší přemoci smrt. Duchovní aspirující se pokouší přemoci smrt. Útočíme na smrt ze všech stran. Když smrt přemůžeme, staneme se nesmrtelnými. Z přísně duchovního pohledu chci však říci, že nesmrtelnost přijde prostřednictvím aspirace, a ne prostřednictvím transplantace. Když si duše bere lidské tělo, bere si své vlastní srdce, svoji vlastní mysl, své vlastní vitálno, své vlastní fyzické. Když něco nahradíte, zavedete cizí prvek. Cokoliv přijde odjinud, nemůže být moje; nemůže to být mým vlastnictvím. Vědci však objevili, že použitím cizích orgánů mohou životní proces prodloužit o pět, deset nebo dokonce dvacet let.

To, co děláme transplantací srdce je do určité míry nepřirozené. Oddálí nám to smrt, prodlouží život, ale naši fyzickou existenci nám to zvěčnit nedovolí. Protože nesmrtelnost má mít jiné tělo, jiné vědomí a jiné osvícení.

Lékařská věda se pokouší přemoci smrt, ale skutečná fyzická nesmrtelnost nastane jen prostřednictvím aspirace a Boží vědomé Vůle. Pokud cítíte, že lékařská věda nakonec přemůže smrt, potom musím říci, že se mýlíte. Smrt bude přemožena tehdy, když každý jedinec bude jednoho dne vlastnit jiné vědomí, a toto vědomí přijde jen po osvobození a realizaci. Tehdy budeme mít jiné tělo, zbožštělé tělo, přeměněné tělo.

Přijde den, kdy budou Zemi obývat odlišné bytosti. Nebudou mít stejné orgány, které máme nyní, a nebudou mít tolik orgánů. Budou zcela odlišného druhu. Vůbec nebudou omezeny vědomím těla. Tělo, které bude mnohem subtilnější, nebude potřebovat všechny vnitřní funkce a orgány, které máme nyní. Bude to božské tělo — velmi zářící, velmi krásné, velmi silné a mocné. Toto tělo bude také přizpůsobivé. Kdyby na ně bylo něco hozeno, třeba šíp, toto tělo bude mít sílu odpudit předmět bez toho, že by jej nechalo přiblížit. A kdyby se tento předmět dostal do blízkosti těla, prošel by skrze tělo, aniž by způsobil jakékoliv poškození. Tělo bude mít mnoho schopností, které nyní nemáme.

Nebude existovat rozdílnost pohlaví a pro reprodukci nebude potřeba spojení samce a samice. Všechny duše se budou inkarnovat prostřednictvím okultních prostředků. Skutečné spojení nastane v psychickém světě a z tohoto světa si duše vezme tělo. Tyto duše nevstoupí do života prostřednictvím těla matky. Duše budou schopny povolat ostatní duše k inkarnaci, kdy budou chtít. Nicméně, hodina pro toto všechno ještě neudeřila a bude trvat ještě dlouho, než přijde.