Zajímalo by mě, zda jsou duše identických dvojčat příbuzné nebo vůbec ne?

Sri Chinmoy: Velmi zajímavá otázka! Neexistuje žádné pevné pravidlo. Obecně si duše navzájem ve světě duší blízké nejsou. Někdy jsou jejich duše příbuzné, ne však kvůli nějakým důvěrným stykům v minulých inkarnacích. Někdy se duše přijdou navzájem potrestat. Na poli projevení nemají dvojčata ani tušení, že je to pravda; možná se mohou stát přáteli. V oblasti duší se však duše dvojčat vůbec navzájem nedoplňují. řeknou: „Pokud vstoupíš do této rodiny, potom tam vstoupím také, ne jindy, ale současně. Potom uvidím, co budu moci udělat.“ Viděl jsem tento vnitřní důvod mnohokrát. Když však rodiče dvojčatům prokážou nekonečnou lásku a zájem, a když se oběma pokusí projevit stejnou lásku, duše dvojčat získají spontánní přání být líbezné, nebo mít společný důvod, společný cíl. Společný cíl, společná realizace, společné naplnění by však v oblasti duší nikdy nenastalo. Zde musím dát zásluhu rodičům, protože rodiče významně změnili přirozenost svých dětí. A děti nakonec získají lepší život, lepší porozumění a lepší dosažení a naplnění.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »