Guru, je možné potkat později v životě své dvojče duše? Mají určití lidé partnerské duše?

Sri Chinmoy: Partnerské duše a dvojčata duše nejsou stejné. Duše partnera je jedním s tím, s kým máte velmi blízkou duševní spřízněnost. Nyní žijete v Hatrfordu, ale v New Yorku může být někdo, kdo je nejbližším přítelem vaší duše. Když se koncentruji na vás, lidi, vidím, že je několik, kteří mají spřízněné duše s někým jiným. Vím, že také v Puerto Rico jsou někteří, kteří mají tuto duševní spřízněnost s několika z vás odtud. Když tam zajedete, budete se divit, co se stane. Ačkoliv jste je nikdy předtím neviděli, ve chvíli, kdy k nim přijdete, pocítíte, že jsou vašimi zcela vlastními. Je to proto, že jste spolu byli po mnoho a mnoho životů. To se nazývá spřízněnost duší.

  Dvojčata duše jsou ty, které se podílejí o stejný typ schopností, mají společně stejné zkušenosti. Duše partnerů se obvykle navzájem doplňují a podílí jedna s druhou o své zkušenosti, ačkoliv každá z těchto zkušeností získává podle zformování vnitřní vědomosti duše, vnitřního dosažení světla a vnitřního smyslu projevení na pozemské úrovni.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »