Jak tomu já rozumím, existují některé formy, které skutečně nejsou dušemi osob, ale jen formami astrálního světa. Vysvětlete, prosím, jaký druh vědomí mají bezduché formy z astrálního světa?

Sri Chinmoy: Vědomí je všeprostupující. Vy máte vědomí, já je mám, každý má vědomí. Vědomí je světlo, které ztělesňuje samotný život. Světlo a život, život a světlo obsahuje vědomí. Avšak v astrálním těle život, který vědomí má, nepracuje nebo nezabírá část fyzického světa. Když vědomí pracuje na určité úrovni, samo se této úrovni přizpůsobí. Vědomí, které cítíme nebo vidíme na astrální úrovni není dostatečné, chceme-li naplnit nezbytné potřeby vnějšího světa.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Astrologie, nadpřirozeno a svět Za.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1995.

Toto je 65th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Astrologie, nadpřirozeno a svět Za, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »