Guru, ty jsi to dělal, a přitom jsi to neměl rád?

Sri Chinmoy: Božské výsledky přišly. V mém případě jsem znal svoji výšku. Tvá výška je možná o trochu menší. Proč jsem to dělal? Protože Sri Aurobindo řekl Matce, že to musím dělat, a má láska ke Sri Aurobindovi byla prostě taková. Sri Aurobindo přijal Matku jako svoji Šakti. Má fyzická mysl možná tuto práci zpočátku nevítala, ale jakmile jsem pomyslel na Matku, řekl jsem si: „Kdo představuje koho? Ona představuje Sri Aurobinda.“ A když jsem pomyslel na Sri Aurobinda, moji mysl to zastavilo.

Musel jsem se nade všechno povznést. Musel jsem jít k Nejvyššímu. Fyzické říkalo: „Nemohu to dělat. Je to moc obtížné.“ Takže jsem šel k Nejvyššímu, a jakmile se tak stalo, mé stížnosti skončily. Občas jsem možná selhal; nedělal jsem tuto práci šťastně a s radostí. Božská Matka mě však přiměla ji dělat. Jako student jsem možná občas selhal; naštěstí jsem byl ale zachráněn, protože jsem měl realizaci Boha v kapse!

Tuhle donáškovou práci jsem dělal, když mi bylo dvacet pět nebo dvacet šest let. Už od svých dvanácti nebo třinácti let jsem však dobře věděl kým jsem a co jsem. Nejprve musíš vědět, co jsi. Pak se musíš rozhodnout, co dělat nebo nedělat. Dosud jsi nedosáhl duchovního standardu, jaký jsem měl tehdy já. Byl to zážitek, jaký mi Sri Aurobindo a Matka dali, přestože o mém standardu věděli. Takhle se duchovní Mistři snaží přimět tě k překonání toho, co se ti líbí a nelíbí.

Službu můžeš dělat šťastně a s radostí. Povznes se nad to, jestli ji máš nebo nemáš rád! Uděláš tím ohromný, ohromný duchovní pokrok — ohromný! Tvůj pokrok se náramně zrychlí! Jinak je to velmi obtížné.

Můj bratr byl sanskrtským učencem, velkým učencem. Jeho prací bylo nosit těžké, těžké hrnce z kuchyně do jídelny, asi padesát metrů. Byly hodně těžké — hrnce se zeleninou, s kari a podobně. Můj bratr měl za úkol je přenášet. Byl to velký učenec a toto byla práce, jakou dostal. Pak musel umývat banány. On a ještě někdo další museli umývat banány každý den. V Ašrámu byla spousta lidí, kteří ani nechodili do školy, a přitom takovouto práci dělat nemuseli. Můj bratr však musel umývat banány a nosit těžké, těžké hrnce. Byl to příkaz od Matky: musel to dělat. Ve Sri Aurobindově Ašrámu jsi mohl být třeba profesorem či učencem, a stejně tě požádali, abys umýval banány. První věc, která tě v Ašrámu potkala, byla změna profese. Znovu opakuji, povznes se nad to, co máš a nemáš rád!