Universite De Montreal

Jak můžeme získat čistotu?

Sri Chinmoy: Získat a zvětšit čistotu můžeme prostřednictvím svého neustálého vnitřního pláče. Když náš vnitřní pláč stoupá vzhůru, postupně osvěcujeme celou svou bytost, a když nastane osvícení, čistota do nás nutně vstoupí. Zmínil jsem několik duchovních cvičení, která mohou pomoci získat čistotu. Ale čistotu, která trvá věčně, čistotu nejvyššího řádu, získáme pouze skrze vnitřní pláč po absolutním Nejvyšším.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Kanada aspiruje, Kanada přijímá, Kanada dosahuje, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 2015.

Toto je 155th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Kanada aspiruje, Kanada přijímá, Kanada dosahuje, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »