Jak můžeme vzývat božskou sílu a při tom se co nejlépe dušeplně modlit?

Sri Chinmoy: Když se co nejoduševněleji modlíte, musíte cítit, že už v samotné vaší oduševnělé modlitbě je božská síla. Můžete namítnout, že vzýváte sílu za určitým účelem, takže máte pocit, že modlitba sama o sobě není silou, ale to děláte chybu. Modlitba je vaše síla. A ta další síla, kterou můžete vzývat shůry, je Boží Síla.

Vaší silou je modlitba a Boží Silou je Soucit. Jak nejlépe vzývat Boží Sílu, která k vám přijde v podobě Soucitu? Boží Sílu můžete nejlépe vzývat, když budete cítit, že síla, kterou máte, je jako jeden cent, zatímco Bůh se vám chystá dát sto dolarů. Na druhou stranu musíte cítit, že ten jediný cent, který máte — sílu vaší modlitby, jste dostali od Boha Samotného. Jestliže budete cítit, že dokonce i ten cent, který máte, přišel shůry, přirozeně budete projevovat vděčnost. Tehdy vám Bůh dá sto dolarů.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Stvoření a dokonalost.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 286th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Stvoření a dokonalost, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »