Guru, jaká je božská definice síly?

Sri Chinmoy: Božskou definicí síly je sebedávání — vědomé, neustálé, radostné, oduševnělé, nepodmíněné sebedávání. Vlastnění je určitý druh síly a sebedávání je určitý druh síly. Vlastnění je lidská definice síly a sebedávání je božská definice síly. Co je to sebedávání? Sebedávání není nic jiného než stávání se Bohem. Když dáváš něco božského, odkud to přišlo? Přišlo to od Boha samotného. A tak skrze sebedávání rosteme do podoby Boha.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Stvoření a dokonalost.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 286th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Stvoření a dokonalost, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »