Guru, jaká je božská definice síly?

Sri Chinmoy: Božskou definicí síly je sebedávání — vědomé, neustálé, radostné, oduševnělé, nepodmíněné sebedávání. Vlastnění je určitý druh síly a sebedávání je určitý druh síly. Vlastnění je lidská definice síly a sebedávání je božská definice síly. Co je to sebedávání? Sebedávání není nic jiného než stávání se Bohem. Když dáváš něco božského, odkud to přišlo? Přišlo to od Boha samotného. A tak skrze sebedávání rosteme do podoby Boha.
Sri Chinmoy, Stvoření a dokonalost, (knižně nevydáno), 2015