Jaká je v duchovním životě úloha síly?

Sri Chinmoy: Síla je v našem vnitřním životě nepostradatelná. V každém okamžiku se musíme posilovat božskou, dynamickou silou. Nemáme-li uvnitř sebe tuto božskou, dynamickou sílu, pak bude neustále svrchovaně vládnout temnota, nevědomost a nevědomí. Temnota řekne: „Kam jdeš? Byl jsi se mnou dvacet let.“ Nevědomost řekne: „Kam jdeš, když jsi se mnou byl čtyřicet let?“ Všichni tito staří přátelé potom přijdou a řeknou nám, že nemáme právo je opustit.

Pokud ale do popředí vyjde božská síla, vnitřní síla, kterou jsme získali, když jsme přijali duchovní život, tehdy poznáme, že tito takzvaní přátelé nejsou přátelé. Jen nás svazují a nedovolují nám jít kupředu.

V duchovním životě je vnitřní síla nanejvýš důležitá, protože je to právě vnitřní síla, která nám říká, že se musíme chovat jako nejvyšší hrdinové, že musíme ztělesnit, odhalit, projevit a naplnit pravdu. Nemáte-li uvnitř sebe nezdolný pocit síly, snadno můžete být letargičtí a cítit, že je nemožné nevědomosti uniknout. Vždy musíte být jako božský hrdina a cítit, že váš život je určen k tomu, abyste postavili palác pravdy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Stvoření a dokonalost.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 286th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Stvoření a dokonalost, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »