Projevuje se síla v každém jednotlivci podle kvalit jeho duše?

Sri Chinmoy: Když nám Bůh ukazuje svůj Soucit, není to síla? Když nám projevuje sympatii, je to také skutečná síla. Když nám ukazuje projev jednoty, je to také síla. Síla se v každém jednotlivci projevuje podle vlastností jeho duše. Každá duše se vyjadřuje a projevuje Nejvyššího prostřednictvím nějaké božské vlastnosti — prostřednictvím světla, míru, blaženosti a podobně. Musíme si uvědomit, že síla může být světlo, síla může být mír, síla může být soucit. Světlo jako takové je síla.

Pokud máme světlo, budeme všechno dělat správně. Pokud máme mír, potom nás nic neovlivní. Tyto vlastnosti můžeme snadno považovat za sílu, neboť kdykoliv něčeho dosáhneme nebo něco vykonáme, cítíme, že je to díky vnitřní síle.

Naší lidskou myslí rozpoznáváme sílu jen v určité podobě: sílu, která rozbíjí, nebo sílu, která vytváří. Ale jemná síla, která přichází, když zbožně meditujeme, když je naše mysl klidná a tichá, je mír, světlo a blaženost. Jak jsme v tu chvíli silní a mocní! Nebojujeme, nikdo na nás neútočí. Nicméně jakmile jednou ucítíme, že je naše mysl tichá, pocítíme, že toto mocné ticho je samo o sobě silou.

Sri Chinmoy, Stvoření a dokonalost, (knižně nevydáno), 2015