Může aspekt Boží Síly přeměnit něčí život?

Sri Chinmoy: Jakýkoliv aspekt Boha určitě přemění život člověka. Hledající musí mít nezměrnou víru v určitý aspekt Boha. Může to být aspekt Síly, aspekt Míru, aspekt Lásky, aspekt Světla nebo jakýkoliv jiný aspekt. Je na hledajícím, aby si rozvinul víru, naprostou víru, v jakýkoliv aspekt Boha.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Stvoření a dokonalost.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 286th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Stvoření a dokonalost, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »