Aum

Jestliže jste četli můj článek: „Význam AUM“,<a href="#fnuot2" id="fnrefuot2">1</a> budete o AUM znát bližší podrobnosti. Madam H. P. Blavatská, zakladatelka teosofie, nahlížela na Aum velice prostým a významným způsobem. Řekla:
"„Aum znamená dobré skutky, nikoli jen pouhý zvuk vycházející ze rtů. Musíte to říci pomocí skutků.“
— Helena Petrovna Blavatská"

Abychom poznali, co Aum je a co představuje, pomůže nám, prostudujeme-li upanišady, které o něm hovoří. Význam Aum nám jasně vysvětluje Mándúkja upanišada.

O významu Aum se lze dozvědět z knih, ale poznání Aum se nedá získat jejich studiem. Musíme ho dosáhnout vnitřním životem, životem aspirace, který přenese aspiranta do vyšších úrovní vědomí. Nejsnazším a nejúčinnějším způsobem, jak jít vysoko, výše a nejvýše, je zaplavit sebe samého čistou láskou a ryzí oddaností. Pochybnost, strach, zklamání, omezení a nedokonalost se musí odevzdat oddané lásce a odevzdané oddanosti. Láska a oddanost mají nesrovnatelnou sílu vlastnit svět a být vlastněny světem. Milujte Boží projevení — zjistíte, že kosmické stvoření je vaše. Oddejte se kosmickému projevení — uvidíte, že vás miluje a považuje za své zcela vlastní.

<a href="#fn78up" id="fnref78up">2</a> Sri Chinmoy, Prayer-World, Mantra-World And Japa-World, Agni Press, New York, 1974

Je pravda, že poznání vám může dát totéž, co dává láska a oddanost, ale velmi často poznání rozvíjíme ne kvůli Pravdě, ale pro naplnění tužeb. Honba za poznáním je marná, skrývá-li se v ní touha. Je-li aspirant samou láskou a oddaností, vznáší se.

Při svém letu zpívá:

Mé srdce už nebude více lkát a truchlit.
Mé dny a noci rozpouští se v Božím vlastním Světle.
Nad lopocením života je má duše
ptákem ohně, letícím Nekonečnem.

Na konci svého letu zpívá:

Poznal jsem Toho Jediného a Jeho tajnou Hru
a dostal se za moře snu nevědomosti.
V souzvuku s Ním hraji si a zpívám.
Patří mi zlaté Oko Nejvyššího.

Nyní vrostl do svého vlastního Cíle. Pln lásky k Božskosti v sobě samém zpívá:

Hluboce opilý Nesmrtelností,
jsem kořenem a větvemi překypující nesmírnosti.
Svou Podobu jsem poznal a realizoval.
Nejvyšší a já jedno jsme — vše přetrváme.

— Sri Chinmoy, Projevení


  1. 1

  2. 1