Dychtivost

Dychtivost je čistotou slz mého života.
Dychtivost je krásou úsměvů mého srdce.
Dychtivost je mou blízkostí k Bohu stvoření.
Dychtivost je mou jednotou s Bohem Stvořitelem.

Má dychtivost je mou nádhernou předností
vidět o jeden krok dál než ostatní.
Ve své dychtivosti neočekávám překvapení,
protože mne můj Kapitán úplně přesvědčil,
že On nejenže zná Cestu,
ale také již pro mne vše naplánoval.

Od mého Kapitána se má dychtivost naučila
vidět každou vteřinu jako zrození nového dne
a v ní úplný život nového roku,
abych Ho těšil Jeho vlastním Způsobem.

Můj Kapitán mi říká:
„Mé dítě, za tvůj život dychtivosti
dávám ti svůj Život Věčnosti.
Mé dítě, za tvé srdce dychtivosti
dávám ti své Srdce Nesmírnosti.
Mé dítě, jsi
dychtivostí spontánnosti aspirace
a já jsem
něžnou láskou Nesmrtelnosti Uspokojení.“