Jsem připraven

Mé jméno je připravenost, čistota připravenosti.
Můj Kapitáne, jak Ty se jmenuješ?
„Jmenuji se Soucit, Krása Soucitu.“

Můj Kapitáne, mé tělo je připraveno.
„Potom požádej své tělo, aby se probudilo
a podívalo kolem sebe
a oduševněle si vážilo krásy
Mého plodného stvoření.“

Můj Kapitáne, mé vitálno je připraveno.
„Potom požádej své vitálno,
aby šlo studovat do školy disciplíny
a dosáhlo nejslavnějších
úspěšných titulů.“

Můj Kapitáne, má mysl je připravena.
„Potom požádej svou mysl, aby přestala žít
v neplodném světě myšlenek,
neboť si přeji, aby tvá mysl plavala
v moři míru.“

Můj Kapitáne, mé srdce je připraveno.
„Potom požádej své srdce, aby každý den zpívalo
novou píseň jednoty.
Toto potěší Univerzální Život
Mé Transcendentální Vize.“

Můj Kapitáne, má duše je připravena.
„Potom požádej svou duši, aby ke Mně
ihned přišla a usadila se na svém důvěrném
a posvátném místě v Mé Zlaté Lodi,
která se právě chystá vyplout
na cestu nezrozenou a nepomíjející.“

Můj Kapitáne, konečně jsem připraven já.
„Potom právě v tomto okamžiku prohlašuji,
že ty a Já jsme
snílky přeměny země Věčnosti.“