Jestliže pro tebe nejsem na prvním místě

Můj Kapitáne, chci úspěch.
„Potom, mé dítě, rozevři své ruce.“
Můj Kapitáne, chci pokrok.
„Potom, mé dítě, otevři své srdce.“
Můj Kapitáne, chci dokonalost.
„Potom, mé dítě, nabídni svůj život.“

Kapitáne, můj Kapitáne, jak je možné,
že nejsem schopen rozevřít své ruce?
„Nemohu ti říci proč,
ale jsem nesmírně šťastný,
že nejsi schopen rozevřít své ruce.“
Kapitáne, můj Kapitáne, jak je možné,
že nejsem schopen otevřít své srdce?
„Nemohu ti říci proč,
ale jsem nesmírně šťastný,
že nejsi schopen otevřít své srdce.“
Kapitáne, můj Kapitáne, jak je možné,
že nejsem schopen nabídnout svůj život?
„Nemohu ti říci proč,
ale jsem nesmírně šťastný,
že nejsi schopen nabídnout svůj život.“

Můj Kapitáne, proč jsi ke mně tak krutý?
Nepřeješ si můj úspěch?
Nepřeješ si můj pokrok?
Nepřeješ si mou dokonalost?
„Mé dítě, chci tvůj úspěch,
chci tvůj pokrok
a chci tvou dokonalost.
Ale ty jsi takový pošetilec,
že chceš svůj úspěch,
pokrok a dokonalost,
aniž bys chtěl nejprve Mne.
Tvůj úspěch, pokrok a dokonalost
ti nikdy nedokáží dát opravdové uspokojení,
jestliže ve tvém životě nejsem na prvním místě.

Tvá mysl jednoty odevzdání,
tvé srdce jednoty odevzdání,
tvůj život jednoty odevzdání se Mně —
jen tohle ti může dát nekonečnou radost,
bezdechou radost a bezmeznou radost.
Jestliže jsem na prvním místě jako tvé trvalé
Bohatství Vlastnictví Jednoty,
jen potom se tvůj úspěch stane
Semenem Mé Věčnosti,
tvůj pokrok Květinou Mé Nekonečnosti
a tvá dokonalost Ovocem Mé Nesmrtelnosti.“

Můj Kapitáne, u Tvých Nohou Odpuštění sedím.
Tvému Oku Soucitu se klaním.