Duchovní cvičení

Existuje řada cvičení, která může začátečník vyzkoušet. Pro duchovního hledajícího je nesmírně důležitá prostota, upřímnost, čistota a jistota. Je to prostota, která vám dává mír mysli. Je to upřímnost, díky které ucítíte, že patříte Bohu a že Bůh je neustále pro vás. Je to vaše čisté srdce, díky kterému můžete neustále cítit, že Bůh ve vás roste, září a naplňuje sám sebe. Je to jistota, díky které ucítíte, že meditace je naprosto správná věc.

Opakujte prosím v duchu sedmkrát slovo „prostota“ a soustřeďte se na vrcholek hlavy. Pak sedmkrát tiše a oduševněle ve svém srdci opakujte slovo „upřímnost“ a soustřeďte se na srdce. Poté laskavě sedmkrát opakujte slovo „čistota“ uvnitř nebo v okolí svého pupečního centra a soustřeďte se na toto centrum. Prosím, dělejte to vše potichu a nanejvýš oduševněle. Pak zaměřte svou pozornost na třetí oko, které je mezi obočím a malinko nad ním, a sedmkrát tiše opakujte „jistota“. Poté si dejte ruku na temeno hlavy a řekněte třikrát: „Jsem prostý, jsem prostý, jsem prostý.“ Pak si položte ruku na srdce a třikrát řekněte: „Jsem upřímný, jsem upřímný.“ Potom si dejte ruku na pupeční centrum a opakujte: „Jsem čistý.“ a nakonec na třetí oko a opakujte: „Jsem jistý.“

Máte-li rádi určitý aspekt Boha, například lásku, co nejoduševněleji prosím v duchu několikrát opakujte slovo ,láska‘. Zatímco oduševněle vyslovujete slovo ,láska‘, snažte se cítit, jak se v nejvnitřnějších zákoutích vašeho srdce ozývá, láska, láska, láska.‘ Pokud vás zajímá spíše božský mír, pak prosím vnitřně vyslovujte nebo opakujte slovo ,mír‘. Při vyslovování se snažte slyšet kosmický zvuk, který slovo ztělesňuje. Ciťte, že ,mír‘ je semenný zvuk, který se ozývá v samotných hlubinách vašeho srdce. Jestliže chcete světlo, pak prosím co nejoduševněleji opakujte ,světlo, světlo, světlo‘ a ciťte, že jste se ve skutečnosti stali světlem. Od chodidel nohou až ke koruně hlavy se snažte cítit, že jste se stali slovem, které opakujete. Ciťte, že vaše fyzické tělo, subtilní tělo a všechny vaše nervy jsou zaplaveny láskou či mírem nebo světlem.

Můžete zkusit ještě něco jiného. Prosím nadechněte se a na několik vteřin zadržte dech. Ciťte, že dech neboli životní energii, zadržujete ve třetím oku. Tady se bude nacházet vaše koncentrace. Když se nadechnete podruhé, zadržte životní energii v srdečním centru. A když se nadechnete potřetí, zadržte dech v pupečním centru. To vám také pomůže.

Dítě není závislé samo na sobě nebo nespoléhá samo na sebe. Je závislé jen na matčině schopnosti. Na druhou stranu je dychtivé dát jí tu malou schopnost, kterou má. Jeho malou schopností je jeho víra. Jeho víra v matku je jeho vírou v sebe sama. Jestliže se dítě ztratí na ulici a začne plakat, nějaký laskavý člověk mu ukáže, kde je jeho domov. Ciťte, že jste ztraceni na ulici a kolem zuří bouře. Valí se na vás pochybnosti, strach, úzkost, obavy, nejistota a další nebožské síly. Avšak cítíte-li bezmocnost a upřímně pláčete, Někdo vás přijde zachránit a ukáže vám, jak se dostanete domů, do svého srdce. A kdo je ten Někdo? Bůh, váš Vnitřní kormidelník.

Duše každého člověka má svůj vlastní způsob meditace. Můj způsob meditace nebude vyhovovat vám a váš způsob meditace nebude vyhovovat mně. Existuje mnoho hledajících, jejichž meditace není úspěšná, protože nemeditují způsobem, který je pro ně vhodný. Jestliže nemáte duchovního Mistra, který vás může vést, musíte jít hluboko dovnitř a získat meditaci z nejvnitřnějších zákoutí svého srdce.

Jděte hluboko, hluboko dovnitř a pozorujte, zda k vám nepřijde hlas nebo myšlenka anebo představa. Poté vejděte hluboko do tohoto hlasu či myšlenky a sledujte, zda vám dá pocit vnitřní radosti nebo míru, kde nejsou žádné otázky ani problémy nebo pochybnosti. Když získáte takovýto pocit, tehdy dokážete poznat, že hlas, který jste slyšeli, je pravým vnitřním hlasem, který vám bude ve vašem duchovním životě pomáhat.

Na samém začátku byste na meditaci neměli ani pomýšlet. Jen si zkuste vyhradit během dne určitý čas, kdy budete klidní a tiší, a ciťte, že těchto pět minut patří vaší vnitřní bytosti a nikomu jinému. To, co potřebujete, je pravidelné cvičení v pravidelnou dobu. Jíte každý den — tak žijete na zemi. Nemůžete být živi z včerejšího jídla. Stejně tak byste každý den měli krmit svou duši. Jíte-li každý den, díky pravidelné stravě sílíte. Také když meditujete každý den, vyživujete duši.