Koncentrace

Jestliže jste v meditaci teprve začátečníkem, nejprve si rozviňte e sílu koncentrace. Jinak do vás v okamžiku, kdy se budete snažit uklidnit a vyprázdnit mysl, vstoupí milióny nevítaných myšlenek a nebudete schopni meditovat ani vteřinu. Pokud se každý den před začátkem meditace dokážete několik minut koncentrovat, odstraníte tím překážky a pomůže vám to dělat rychlý pokrok.

Koncentrace znamená vnitřní bdělost a ostražitost. Když se koncentrujeme, jsme jako kulka, která do něčeho proniká, nebo jako magnet, který k sobě přitahuje předmět koncentrace. V tu chvíli nedovolujeme žádné myšlence, aby vstoupila do naší mysli, ať je dobrá, nebo špatná. Při koncentraci musí být celá mysl zaměřena na jednu určitou věc nebo předmět. Jestliže se koncentrujeme na květinu, snažíme se cítit, že na celém světě neexistuje nic kromě nás a této květiny. Koncentrace není násilný způsob sledování nějakého předmětu. Vůbec ne! Tato koncentrace vychází přímo z duše, z nezdolné síly vůle duše.

Velice často slýchám hledající říkat, že se nedokáží koncentrovat déle než pět minut. Po pěti minutách je začne bolet hlava nebo mají hlavu jako v ohni. Proč? Důvodem je, že síla jejich koncentrace vychází z intelektuální mysli, nebo můžete říci z disciplinované mysli. Mysl ví, že se nesmí potulovat; tolik toho mysl ví. Ale pokud má být mysl používána správně, osvíceným způsobem, musí do ní vejít světlo duše. Když do mysli vstoupí světlo duše, je nesmírně snadné koncentrovat se na něco po celé hodiny. Během této doby nemohou existovat žádné myšlenky nebo pochybnosti či obavy. Pokud je mysl zaplněna světlem duše, nemohou do ní vstoupit žádné negativní síly.

Když se koncentrujete, musíte cítit, že síla vaší koncentrace vychází ze srdečního centra a poté stoupá ke třetímu oku. Srdeční centrum je místo, kde se nachází naše duše. Myslíte-li v tuto chvíli na duši, je lepší nevytvářet si o ní žádnou určitou představu ani se nepokoušet přemýšlet, jak vypadá. Budete na ni myslet jen jako na Božího představitele nebo jako na nesmírné světlo a blaženost. A tak se při koncentraci snažte cítit, že světlo duše vychází ze srdce a prochází třetím okem. S tímto světlem pak vstoupíte do předmětu koncentrace a ztotožníte se s ním. Konečným stupněm koncentrace je objevení skryté, nejvyšší Pravdy v předmětu koncentrace.